Komende activiteiten

Beste bezoeker, Kontich, 14 januari 2020

Na verschillende vergaderingen met de gemeenteverantwoordelijken en ons bestuur, moeten we concluderen dat het niet langer mogelijk is om onze activiteiten in 2020 verder te zetten.
We hebben voor jullie even opgezocht: ‘gebrek aan tijd’ is de voornaamste reden waarom mensen stoppen met hun vrijwillig engagement. Hun werk- of thuissituatie is veranderd waardoor ze de tijd niet meer vinden (51%).
Anderen vinden dat het vrijwilligerswerk te veel tijd opslorpt (14%). Voor 24% is hun inzet een eenmalig gebeuren.
Een vereniging kan pas bloeien als ze beroep kan doen op voldoende vrijwilligers.
En hier juist wringt het schoentje. Voor het vlot inrichten van diverse activiteiten hebben we steeds handen tekort. Dit geraakte dit jaar maar niet opgelost en de druk werd te groot.
Niet in het minst gaat onze dankbaarheid uit naar de vrijwilligers die ons jarenlang hebben gesteund. Zonder hun inzet konden we nooit de activiteiten tot een goed einde brengen.
Dankbaar zijn we de vele trouwe leden en sponsors. Met het lidgeld en de toelage van de gemeente konden artiesten e.a. aangetrokken worden.
Logistieke steun was niet minder belangrijk.
Daar waar vroeger met lof over de braderie werd gesproken, ontvingen we signalen dat dit niet meer een performante activiteit was.
En al was de braderie van september geen topper…Het. Het slechte weder speelde een rol maar mag geen aanvaardbaar excuus zijn.
Diverse standhouders hebben onverwacht afgezegd zodat op verschillende plaatsen ‘open ruimten’ ontstonden. Een open ruimte bvb die in het begin van de Mechelse- en Duffelsesteenweg op de eerste dag van de braderie steeds goed opgevuld werd door de ‘vrijetijdsmarkt’. Jammer dat we hier op zondag het aanzuigeffect misten van deze markt. Dit kwam bij het publiek negatief over en kon door ons onmogelijk opgevangen worden.
De komende actie ‘Valentijn’ is de eerste actie van 2020 die niet doorgaat.
Wij verontschuldigen ons bij die handelaars die al een prijs hebben toegezegd.
Wij verzoeken de winkeliers die een maandelijkse bijdrage leveren voor hun lidgeld, de doorlopende opdracht bij hun bankinstelling te annuleren.
Mochten er reeds gelden gestort zijn, worden deze teruggestort.
Er worden dan ook geen jaarlijkse lidgeldfacturen meer opgemaakt voor 2020.
We zullen later nog bepalen tot wanneer de Vank-cheques definitief uit omloop worden genomen en aldus hun geldigheid verliezen.
De gemeente Kontich bekijkt de mogelijkheid tot het organiseren van o.a. de braderie in september 2020. Dit sluit niet uit dat handelaars nog hun engagement kunnen tonen om aan bepaalde aspecten mee te doen onder de gemeentelijke ‘vleugels’.

Vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

w.g.
Oswald Vansintejan, voorzitter/ Gerd Van Weert, ondervoorzitster

Marc Cools, bestuurslid / Nico d’Hooghe, secretaris