Pers

Gemeente neemt evenementen van handelsvereniging VANK over (HLN)
KONTICH Het schepencollege heeft zich gebogen over de stopzetting van de activiteiten van de VANK, maar heeft er alle begrip voor. “Wij willen niet bij de pakken blijven zitten. Wat wil zeggen dat de gemeente zo goed als alle activiteiten zal verder zetten”, klinkt het bij het schepencollege.
Ook CD&V maakt zich zorgen en heeft begrip voor de noodgedwongen beslissing van de handelsvereniging. “Het is algemeen bekend dat het moeilijk is om nog vrijwilligers te vinden. Daarom wil ik ook alle mensen bedanken die zich gedurende 40 jaar vrijwillig hebben ingezet”, zegt Luc Blommaerts, die verheugd is met het voornemen van het schepencollege om de werking van de VANK verder te zetten.
Twee vliegen in één klap
“De braderie zal door de gemeente zelf georganiseerd worden in een samenwerking met de feestraad, de lokale middenstanders en het verenigingsleven.
Bedoeling is om , naast onze middenstanders, alle verenigingen zoals sport-jeugd-cultuur-senioren-…. aan te moedigen om met een standje op de braderij te komen staan. Hiervoor hoeven ze geen bijdrage te betalen zodat zij de mogelijkheid hebben om enerzijds hun club te promoten en anderzijds hun clubkas te spijzen. Twee vliegen in één klap”, volgens Schepen van feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld)
“Verder is het de bedoeling om externe marktkramers die een meerwaarde kunnen bieden toe te laten aan democratische tarieven. Praktische uitwerking hiervan volgt uiteraard later”, voegt schepen Abrams er nog aan toe.
Het schepencollege zal ook de organisatie van de Paasworp en de ontvangst van Sinterklaas, niet loslaten. Deze evenementen blijven op de planning staan en dienen nog geconcretiseerd te worden.
“Om de Valentijns-actie dit jaar nog georganiseerd te krijgen is het te kort dag maar zal begin volgend jaar in welke vorm dan ook terug opgenomen worden in de feestkalender” aldus schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA)

“Voor de organisatie van de jaarlijkse Midzomerzondag zal nog bekeken worden hoe en met welke activiteiten we dit gaan invullen en of we het straattekenen voor onze kinderen en de oldtimer-rally kunnen behouden. Van zodra de raad voor lokale economie opnieuw een doorstart kan maken kunnen zij mogelijk ook hun steentje bijdragen.
We gaan er als lokaal bestuur zeker voor zorgen dat Kontich een bruisende gemeente blijft” verzekert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).
Het onderwerp zal wellicht op de gemeenteraad van maandag nog verder besproken worden. Met de intentieverklaring van het schepencollege wordt er wellicht voor een groot deel tegemoet gekomen aan de vragen en de voorstellen van CD&V.
Meer mogelijkheden voor verenigingen
“Wij vragen om een versnelde doorstart. De raad van lokale economie kan mogelijk soelaas brengen. Wij menen dat wat betreft de activiteiten de gemeente een heel aantal activiteiten kan of zou moeten overnemen. Wij denken aan meer mogelijkheden aan de verenigingen uit de gemeente. Niet alleen de cultuurmarkt maar ook bijvoorbeeld aan het gratis aanbieden van standplaatsen aan andere verenigingen met de mogelijkheid tot het verkopen van specifieke producten”, meent CD&V raadslid Luc Blommaerts.